Cover-fotografi: Maryna Yazbeck - Unsplash.comCover-billede: Den Europæiske Centralbank i Frankfurt til højre. I forgrunden toppen af euro-symbol med stjerner.
Maryna Yazbeck - Unsplash.com

Afsløring: Europas centralbanker vil have programmerbar digital euro hurtigst muligt

Skrevet 18. maj 2022 af Søren Kristensen (senest opdateret 7. februar 2023)

"For at sikre Europas konkurrenceevne", skriver de selv. Men det vil ultimativt give dem mulighed for at styre, hvordan ejeren bruger sine digitale penge.

Når Europas førende bankfolk internt kommunikerer med hinanden kommer det meget tydeligt frem at Europas Centralbanker vil have programmerbare digitale euro (CBDC - Central Bank Digital Currency) indført hurtigst muligt. Med programmerbare digitale penge kan centralbanker og banker ultimativt styre, hvordan du bruger dine digitale penge.

28 europæiske nationalbanker (så vidt jeg kan tælle på denne medlemside) og 2 internationale organisationer (BIS og ECB) er medlem af - og supervisor i - den europæiske bank-organisation SUERF ("Société Universitaire Européenne de Recherches Financières" - "The European Money & Finance Forum"). Fx er Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet såvel som Den Europæiske Centralbank (ECB) medlem og supervisor i SUERF.

Internt i dette forum afsløres bankernes holdning til programmerbare digitale penge meget tydeligt. Holdningen er at det kun kan gå for langsomt med at etablere en programmerbar euro. Argumentet er her at "ellers bliver Europa overhalet af Asien og USA".

Læs også: Mere end halvdelen af alle verdens centralbanker i gang med at udvikle digitale penge - CBDC's

"En programmerbar euro udstedt af ECB kræves"
I rapporten som betegnes "SUERF Policy Note, Issue No 182" og som desuden har titlen "Europe’s answer to Libra – potential and prerequisites of a programmable euro" skriver forfatterne:
"Den programmerbare euro er en vigtig innovation for at sikre Europas langsigtede konkurrenceevne i den globale økonomi. Europa er nødt til at handle hurtigt og beslutsomt, eftersom asiatiske og amerikanske initiativer såsom den digitale Renminbi eller Libra truer med at foregribe europæiske projekter. En programmerbar euro skal tage højde for de forskellige krav, som et betalingssystem i en avanceret økonomi skal opfylde. Disse krav er defineret af individuelle brugergruppers forskellige behov. For langt de fleste betalingstransaktioner bør private løsninger – især dem, der leveres af banksektoren – kunne tilfredsstille brugernes behov. Ikke desto mindre kræver et europæisk valutaområde, der kan være konkurrencedygtigt og suverænt på lang sigt, også CBDC i form af en programmerbar euro udstedt af ECB." (min oversættelse - se evt. original engelsk tekst herunder).


Artiklen fortsætter under banneret.

Læs også:

ECB får mulighed for at kontrollere hvad den enkelte europærers penge må bruges til
Denne rapport er en "SUERF Policy Note" og må på den baggrund betragtes som repræsenterende for de i al fald 28 centralbanker i Europa der er medlem af SUERF. Disse centralbanker - inkl. Den Danske Nationalbank - vil altså hurtigst muligt have etableret en programmerbar euro, hvilket implicit giver den udstedende bank (ECB) mulighed for at kontrollere og bestemme hvad den enkelte europærers penge må bruges til.

Og Den Europæiske Centralbank har tilsyneladende allerede lavet eksperimenter med hvordan det teknisk skal gennemføres, og deres konklusion er at der ingen problemer er med det. De er klar til at gå videre med det. Disse CBDC's udlægges som digitale penge med nye muligheder for brugerne - fx tidsindstillet betaling - men i praksis har de desuden den mulighed at de kan programmeres til at være tænd/sluk knap for den enkelte borgers privatøkonomi.


Original engelsk tekst fra rapporten:
"The programmable euro is an important innovation to secure Europe’s long-term competitiveness in the global economy. Europe needs to act swiftly and decisively since Asian and US initiatives such as the digital Renminbi or Libra threaten to pre-empt European projects. A programmable euro needs to take account of the different requirements that a payment system in an advanced economy has to meet. These requirements are defined by the differing needs of individual user groups. For the vast majority of payment transactions, private-sector solutions – especially those provided by the banking industry – should be able to satisfy these needs of the users. Nevertheless, a European currency area that can be competitive and sovereign in the long term also requires CBDC in the form of a programmable euro issued by the ECB."Læs også: