Cover-fotografi: Mika Baumeister - Unsplash.comCover-billede: Euro-symbol med stjerner foran Den Europæiske Centralbank i Frankfurt. Mika Baumeister - Unsplash.com

Eksperimenterer den Europæiske Centralbank med programmerbar digital euro (kontrol med ejerens penge)?

Skrevet 18. maj 2022 af Søren Kristensen (senest opdateret 7. februar 2023)

ECB eksperimenterer med digitale penge som kan styres af "smart contracts" hvor "finansielle mellemhandlere kan automatisere anvendelses-scenarier". Betyder det mon at ECB og bankerne med en ny digital euro skal kunne styre hvad folk kan købe, hvornår og hvor meget?

Centralbankernes internationale samarbejdsorganisation Bank for International Settlements (BIS) udgav i maj 2022 denne rapport hvor de skriver:

"Ni ud af ti centralbanker undersøger digital valuta (CBDC) og mere end halvdelen er nu i gang med at udvikle dem eller udfører konkrete eksperimenter." Læs desuden denne artikel om dette emne: "Mere end halvdelen af alle verdens centralbanker i gang med at udvikle digitale penge - CBDC's Hvor mange der umiddelbart har planer om programmerbare digitale penge meddeles ikke. Programmerbare digitale penge betyder at den centralbank eller private bank som udsteder pengene kan sætte grænser for anvendelsen af disse. Det betyder at (central/)bankerne fx kan bestemme hvad det enkelte menneske må bruge sine egne penge til.

Mulighed for kontrol og straf - fx ud fra "social credit scoring"
Agustin Carstens, leder af BIS sagde tilbage i sommeren 2021 at CBDC’s giver centralbankerne absolut kontrol over reglerne for hvordan den enkelte bruger sine penge, og han tilføjede at de allerede har teknologien til at håndhæve dette. Du kan læse mere om dette i artiklen her. En sådan kontrol betyder at pengeudstederen (stat, bank, EU mv.) fx kan styre hvad borgerne får tilladelse til at købe og straffe borgere på baggrund af et social credit score system, fx opsat ud fra CO2-forbrug og andre parametre der ønskes efterlevet fra statslig side.

EU har planer om at indføre en digital euro - og dette inkluderer tilsyneladende at de eksperimenterer med programmerbare "features". I denne rapport "Digital euro experimentation scope and key learnings" fra den Europæiske Centralbank (ECB) kan man i afsnittet "Work stream 2: “Combined feasibility" læse at ECB eksperimenterer med CBDC's, altså digitale penge udstedt af Den Europæiske Centralbank.

Læs også: Mere end halvdelen af alle verdens centralbanker i gang med at udvikle digitale penge - CBDC's

Er "smart contracts" måden centralbanken skal styre borgerens økonomi?
Man kan desuden forstå at der her er tale om, at de eksperimenterer med en løsning, hvor finansielle mellemhandlere kan automatisere anvendelses-scenarier i form af smart contracts ("financial intermediaries can automate use cases in the form of smart contracts"), og dermed kan almindelige brugere ("retail users") sende og/eller modtage penge til/fra smart contracts fx som resultat af deres ekspedition/eksekvering ("send and/or receive funds to/from the smart contracts, for example as a result of their execution"). Altså en mulighed for banken for at styre hvad retail brugeren/betaleren kan få tilladelse til at købe, så vidt jeg kan læse, via det de kalder "smart contracts" (se herunder for den fulde engelske tekst fra rapporten). Hvordan dette i praksis vil virke for den enkelte almindelige bruger (begrænsninger vs. services) vil så sandsynligvis være afhængig af hvordan disse "smart contracts" programmeres. Umiddelbart sælges idéen på at man fx kan indstille en handel til at ske i fremtiden, hvilket jo er en ekstra service som ikke som udgangspunkt findes indbygget i eksisterende digitale penge. Men teknologien giver også mulighed for det modsatte; at lave restriktioner fx på hvad, hvornår og hvor meget en specifik bruger må købe.

Programmerbare penge giver pengeudstederen kontrollen og ECB siger selv de vil have programmerbare euro
Man skal lige nævne at der er forskel på programmerbare penge og programmerbare betalinger.
Forskellen er - så vidt jeg forstår - at programmerbare betalinger er hvor betaleren (brugeren) har mulighed for at benytte forskellige services (fx at tidsindstille en automatisk betaling), mens programmerbare penge giver banken/staten ovennævnte kontrol. Tolkningen af ovenstående tekst skal således ses i dette lys:
Om teksten skal forstås således at ECB eksperimenterer med programmerbare penge eller programmerbare betalinger - eller evt. begge dele.

Det Europæiske Penge & Finans Forum, SUERF - som Den Europæiske Centralbank er supervisor for - siger dog direkte at programmerbare digitale euro er det der bør stræbes efter - og det skal ske hurtigst muligt.


Her er hele afsnittet fra rapporten "Digital euro experimentation scope and key learnings" (med mine fremhævelser tilføjet):
"The experiments of this work stream focused on how to combine a centralised ledger and (one or more) decentralised platform(s) based on distributed ledger technology (DLT). They were divided into two sub-streams (a “flat” approach and a “tiered” approach) that tested and demonstrated two alternative ways in which cross-ledger transactions could be settled. The objective of this work stream was to test the interaction between centralised and decentralised technologies, allowing for innovative functionalities, while also relying on existing infrastructures. The experiments were designed to gain a better understanding of how different features (e.g. programmability, enhanced privacy) could be added to a digital euro.

The flat approach proposed a liquidity exchange model that relied on central bank accounts acting as a bridge for liquidity transfer between digital euro platforms. The aim was to test how an account-based digital euro and a DLT-based digital euro could complement each other in accommodating user needs that could be typically met with either of the two platforms. The experiment combined an upgraded version of the TIPS system (the centralised ledger) with two different DLTs: the first enabled the creation of an online digital euro with enhanced privacy, via a so-called payment channel network, and the second enabled programmable features. In the payment channel network, retail users open payment channels with intermediaries, so that payments between users can take place off ledger, instantly and privately, while being routed via financial intermediaries and possibly via central banks. Using the programmable DLT solution, financial intermediaries can automate use cases in the form of smart contracts, which are deployed and executed directly on the ledger, while retail users can send and/or receive funds to/from the smart contracts, for example as a result of their execution."

DLT betyder distributed ledger technology. Ledger betyder regnskabsbog.