Cover-fotografi: Spejlet del af billede af Mark Zuckerberg som giver pave Frans drone.

Er paven glad for droner og er Mark Zuckerberg mon en drone...?

Skrevet 11.-15. februar 2023 af Søren Kristensen

Sikke en fjollet overskrift, tænker du måske? Og det er nok rigtigt. For her er den særprægede historie om pavens tøjkrav, Facebook-dronen "Aquila", "Catholics In Action" med hypnose og hjernevask - samt Mark Zuckerbergs udsagn om at han "stadig er et menneske".

Mark Zuckerberg mødtes med paven og gav ham en drone. Hvorfor mon...? Intet er tilfældigt når paven mødes med nogen, alt er planlagt til mindste detalje - og alt omkring paven og i den katolske kirke har symbolske betydninger. Så hvad betød det mon at Zuckerberg gav paven en drone?

Når paven mødes med nogen er alt planlagt til mindste detalje. Og dette gælder nok i særlig grad når paven lader nogen mødes med sig i Vatikanet i Rom; rækkefølgen for hvornår hvem kommer ind i lokalet, hvem der giver hånd først, eventuel gavegivning og så videre - helt ned til hvilken farve tøj dem, der får lov til at møde paven, skal have på. Ja, du læste rigtigt; farven på tøjet er faktisk meget afgørende. Det er måske svært at se hvorfor dette skulle have betydning, men ikke når man tænker på pavens betydning og særligt pavens egne tanker om sig selv.

Pavens eget selvbillede: Ren som Jesus?
Paven er nemlig altid klædt i hvidt, mens dem der får lov til at besøge ham i Vatikanet som regel skal bære sort tøj. Hvorfor det er sådan har sit eget religiøse "logiske" svar. Det er simpelthen fordi paven skal forestille at være "ren" og "uden synd", hvilket hans hvide beklædning skal symbolisere.

Katolske medier og fremtrædende kanonisk lærd fortæller det selv
Den lærde katolske biskop William Duranti skrev "den Suveræne Pave optræder altid klædt i en rød kappe. Under den bærer han dog en hvid dragt: fordi hvid betyder uskyld og næstekærlighed; den ydre røde symboliserer medfølelse... faktisk repræsenterer Paven personen af Den, der for vores skyld farvede hans tøj rødt" (oversat - se alle originale engelske citater herunder).
"Paven repræsenterer personen af Den, der for vores skyld farvede hans tøj rødt" refererer til Jesus, som iføge bibelen ofrede sig for alle mennesker og tog alle menneskers synd på sig. William Duranti var biskop af Mende og en af middelalderens mest indflydelsesrige kanonister, dvs. en mand som beskrev, hvad der var i overensstemmelse med eller autoriseret ved kanon (religiøst korrekte tekster, handlinger, symboler osv.).

Dette er gennemgået i det katolske medie "Eternal Word Television Network" i artiklen "Oprindelsen og symbolikken i pavens påklædning".
Videre står der i artiklen: "Men pavens hvide farve henviser også til Kristus. Faktisk hævder William Duranti, at hvid er et symbol på uskyld, på Kristi uskyld".
Det er altså almindelig katolsk forståelse at paven skal forestille at være ren og uskyldig på samme måde som Jesus.

Paverne har historisk selv ment de var erstatning for Jesus Kristus
Alt dette passer rigtig godt med at paverne i århundreder har kaldt sig selv ved titlen "Vicarius Christi" (dansk: "Vikar for Kristus"). Altså har paverne historisk set sig selv som en erstatning for Kristus i hans fravær. Ud over at denne titel i sig selv er et hovmod uden lige og samtidig også indeholder en grad af blasfemi mod Jesus' guddommelige renhed, betyder det græske ord "anti" i ordet "antikrist" desuden interessant nok både "i modsætning til" og "erstatning for".
Antikrist benævner den person som i Johannesåbenbaringens profeti om verdens ende i samarbejde med satan vil forføre hele verden til kamp mod Gud og Jesus. En kamp satan og antikrist i øvrigt taber.

Med titlen "Vikar for Kristus" som paverne selv historisk har påtaget sig, er de således kommet til at benævne sig selv som antikrist, foruden at de har eksponeret deres ekstreme hovmod, afsporede selvforståelse og misledt de mennesker som i årene har troet på deres storhedsvanvid.

Beærkelsesværdigt nok har netop pave Frans erklæret at han ikke længere vil bruge titlen "Vikar for Kristus". Det er ikke blevet meddelt hvorfor pave Frans har valgt dette. Der er dog ingen der nævner noget om ovenstående tanker som baggrund for beslutningen, tværtimod er reaktionerne tilsyneladende forargelse og uforståenhed. En anden grund kunne fx være at pave Frans virker til generelt at forsøge at undgå at tale for meget om Jesus, og hellere bruger benævnelsen Gud. Nok pga. hans intense arbejde for at samle verdens trosretninger i forståelse og samarbejde - omkring den katolske kirkes dogmer. Og Jesus talte jo hele tiden om adskillelse, af dem der tror på ham, fra dem der ikke gør - så...


Artiklen fortsætter under banneret.

Læs også:

Martin Luther og de andre reformatorer kaldte også paven for antikrist
I 1517 skrev Martin Luther sine 95 teser, som fremførte en voldsom kritik af den katolske kirke - og det som vi i dag omtaler som Reformationen var i gang. Reformationen handlede i sin kerne om at give mennesker den personlige og direkte relation til Gud tilbage og dermed fjerne den katolske kirkes position som mellemled. Dvs. fortælle befolkningerne at paven, biskoperne og præsterne ikke var nødvendige for at få kontakt til - og navnlig syndsforladelse af - Gud. Den katolske kirke ønskede for alt i verden at bekæmpe og eliminere Martin Luthers bevægelse.
Ikke alene tillod Martin Luther og alle de andre reformatorer at decimere kirkens magt - de påstod også - allesammen - at det er paven som er bibelens antikrist.
Her link til en artikel med eksempler på de historiske dokumenter og citater herfra som viser hvordan reformatorerne Martin Luther, Flacius, Georg Nigrinus, John Calvin, John Knox, Thomas Cranmer og Roger Williams alle udpegede paven som antikrist.
De havde simpelthen læst bibelen og set mønsteret.
Ikke alene sagde de det allesammen - at paven er antikrist blev ligefrem indskrevet i nogle af de protestansiske trosbekendelser; artiklen viser Baptistkirkens af 1689 og Westminsters af 1646.

Lige præcis denne del af reformatorernes tanker er der ikke mange som taler om i dag. Nok fordi det er for kontroversielt og problematisk for den moderne "reformerede kirke", da den i dag samarbejder tæt med paven og den katolske kirke, og stort set har acceptereret den katolske kirkes præmisser for en genforening - eller rettere sagt "en tilbagevenden til folden".

Gæster underlagt paven
Mens paven til sine møder i Vatikanet fremtræder i hvidt for at symbolisere renhed og syndfrihed, er det lige modsat med pavens gæster. De er som regel klædt i sort.
Prøv fx at se på dette søgesultat som viser rigtig mange eksempler på dette fænomen:
Billed-søgning på "pope meetings with heads of state".
Her ses fx amerikanske præsidenter Joe Biden, Donald Trump, Barack Obama, George Bush Jr. og Sr., Bill Clinton, Ronald Reagan, EU ledere osv. - alle klædt i sort ved deres møder med forskellige paver gennem tiden.
Man kan fx se og læse mere om fænomenet i artiklen "Ja, paven har en dress code, selv præsidenter og kongelige skal følge".
Særligt kvinder har historisk haft et fastlåst krav i forhold til deres beklædning:
Traditionelt krævede protokollen for pavelige besøgende kvinder at bære en lang sort beklædningsgenstand med lange ærmer og et sort slør, "hvis farve betegnede fromhedens og ydmyghedens dyder", som der står i denne Wikipedia-artikel om "Le privilège du blanc" ("det hvide privilegium" - at kunne iføre sig hvidt tøj til møde med paven i Vatikanet). Kun syv royale katolske kvinder i verden har dette privilegium.

Selvom pave Frans og Vatikanet har slækket på disse krav i de seneste år, er et møde med paven et møde på præmisser som defineres helt og holdent af paven. De mennesker som får lov til at møde paven i Vatikanet er således underlagt pavens vilje i forbindelse med mødet, og det forventes at de udviser den fornødne ydmyghed.

Pave, Mark Zuckerberg og hustru
Pave Frans, Mark Zuckerberg og hans kone Priscilla Chan mødes i Vatikanet, Rom.
Billedbehandlet skærmklip fra video (Inquirer.net).Zuckerberg gav paven Facebook-dronen "Aquila"
På sit møde med paven i august 2016 gav Mark Zuckerberg paven en Facebook-drone:
Mark Zuckerberg Meets Pope Francis and Gives Him A Drone
"Mark Zuckerberg mødtes med pave Frans under en rejse til Italien og gav ham et lille minde: en Facebook-dronemodel", står der i artiklen. "Vi gav ham en model af Aquila, vores solcelledrevne fly, der vil sende internetforbindelse til steder, der ikke har det," skrev Zuckerberg.

Temaet på mødet var nemlig at forbinde verden, må man forstå på udmeldningerne fra Zuckerberg og pavens folk. Pudsigt nok det modsatte af hvad Gud har gjort ifølge bibelen; han sørgede for at menneskene på jorden ikke kunne samtale med et fælles sprog så de blev forhindret i sammen at kunne bygge babelstårnet. Paven vil åbenbart det modsatte, selvom han siger han følger den bibelske Gud.
En anden interessant betragtning er at Aquila er det latinske navn for stjernebilledet Ørnen, og at ørnen er et symbol som bruges meget flittigt i den katolske kirke. Fordi ørnen historisk blev set som den fugl, der fløj højest og derfor var tættest på Gud, har ørnen altid i den katolske kirke symboliseret udbringningen af Guds ord til de fire verdenshjørner.

Men det drone-ørnen Aquila nu skal bringe ud til de fire verdenshjørner er tilsyneladende internetforbindelse. Zuckerbergs eget firma Meta censurerer kristne som holder sig til sandheden - og sandheden er ifølge bibelen Guds ord. Meta censurerer netop disse mennesker efter Zuckerberg har mødt paven, som har sagt han ønsker at disse folk skal censureres. Så Guds ord kan vel næppe være det de to ønsker at udbrede?
Spørgsmålet er så hvilken "gud" der mon prioriterer udbredelse af internetforbindelse til verden og samtidig censurerer sandheden via netop denne internetforbindelse...?

Pavens intensive arbejde for at forene jordens folk om sit eget standpunkt minder ikke kun om foreningen omkring babelstårnet, men også mere og mere om de forudsigelser som findes i bibelens Johannesåbenbaring. Her fortælles der også om en fremtrædende leder som vil komme og gøre nøjagtig det samme. En leder - antikrist - der samler jordens folk imod Gud omkring sine løgne og falske idéer.

Så hvad er egentlig mon grunden til at Zuckerberg gav paven en Facebook-drone med navnet "Aquila"? Ørnen Aquila som netop er et symbol på den katolske kirkes erklærede målsætning; at udbrede kirkens ideologi til hele verden.

Er det fordi paven er meget optaget af droner og gerne vil beskæftige sig med droneflyvning i sin sparsomme fritid fra pave-arbejdet? Eller kunne det være fordi pavens folk og folkene omkring Zuckerberg havde aftalt netop denne gave for at symbolisere noget helt bestemt?


Artiklen fortsætter under banneret.

Læs også:

Hvad har Facebook og Mark Zuckerberg tilfælles med den katolske kirke, Vatikanet og paven?
Den progressive Mark Zuckerberg og paven, som udadtil giver udtryk for at være abortmodstander og imod fx homoseksuelle vielser i kirken, virker som et noget umage par. Ja, det er faktisk lidt svært umiddelbart at få øje på hvad de mon skulle have til fælles.
Så hvad har Facebook og Mark Zuckerberg mon tilfælles med Vatikanet og paven?
Svaret på spørgsmålet kan jo være mange ting, som vi ikke kan vide. Men én ting man i al fald finder ud af de har tilfælles, når man udefra undersøger det, er noget som nok er lidt overraskende for mange:
Den berømte amerikanske efterretningstjeneste CIA - Central Intelligence Agency.

Facebooks forbindelse til efterretningstjenester og særligt CIA
Facebooks forholdsvist korte historie er præget af mange forbindelser til efterretningstjenester, og i særlig grad til CIA.
Her nogle eksempler:
Facebooks første præsident Sean Parker, som tidligere var kendt for at være medstifter af Napster, havde en historie med CIA, som rekrutterede ham i en alder af 16 år kort efter, at han var blevet taget af FBI for at hacke virksomheds- og militærdatabaser.
Sean Parker satte senere Facebook i forbindelse med sin egen første eksterne investor, Peter Thiel. Peter Thiel forsøgte på det tidspunkt, i koordinering med CIA, aktivt at genoplive kontroversielle DARPA-programmer, der var blevet demonteret det foregående år.
DARPA er en kendt og kontroversiel amerikansk militærenhed som bl.a. arbejder intensivt med biometrisk overvågning og transhumanistiske teknologiske løsninger. Takket være Parker erhvervede Thiel i september 2004 formelt 500.000 dollars Facebook-aktier og indtrådte i bestyrelsen.
Peter Thiel byggede overvågningspogrammet Palantir sammen med CIA. Palantir er også er involveret i Big Data AI-drevet "predictive policing" tilgange (dansk: forudseende politiarbejde; teknologi som søger at forudsige kriminaltiet før det finder sted) til overvågning og retshåndhævelse.
Facebook bruger tidligere CIA-agenter til at bestemme "misinformationspolitikker" på den sociale medieplatform.
Meta som ejer Facebook, Instagram og WhatsApp - har også rekrutteret kraftigt fra den berygtede israelske spionorganisation, Unit 8200. Artiklen identificerer 11 ansatte i Meta som er Unit 8200 folk, bl.a. Emi Palmor som er Unit 8200 veteran og senere blev General Director for det Israeelske Justitsministerie, og som nu er en af 23 personer, der sidder i Facebooks Oversight Board (dansk: tilsynsråd). Artiklen reflekterer over at Emi Palmor i sin ansættelse direkte overvågede fjernelsen af palæstinensiske rettigheder og skabte en såkaldt "internethenvisningsenhed" (“Internet Referral Unit”), som målrettet fik Facebook til at slette palæstinensisk indhold på sin platform, som den israelske regering modsatte sig. Nu sidder hun så i det råd som Mark Zuckerberg selv beskriver som Facebooks "højesteret" ("Supreme Court").
Rådet beslutter i fællesskab, hvilket indhold der skal accepteres og promoveres på platformen, og hvad der skal censureres, slettes og undertrykkes (fx "shaddowbannes" - skjult censur; dvs. fx mindre, minimal eller slet ingen eksponering).
Helt overordnet udleverer Facebook systematisk brugerinformationer til diverse myndighedstjenester verden over - heriblandt formodentlig overvejende efterretningstjenester, politimyndigheder o.lign.
Facebooks rapporter om "Regeringers forespørgsler på brugerdata" uddyber dette i tal.
Som de selv skriver: "Meta reagerer på anmodninger fra regeringer om data i overensstemmelse med gældende lovgivning og vores servicevilkår."
Som man kan se er der næsten sket en tidobling i forespørgslerne fra myndigheder i årene fra 2013 til 2022.

Det er også værd at nævne at de data som Facebook-brugere offentliggør, uvægerligt ender i Palantirs databaser og hjælper med at drive den overvågningsmotor, som Palantir kører for en håndfuld amerikanske politiafdelinger, militæret og efterretningstjenester.

Edward Snowden, NSA-whistlebloweren, advarede i 2019 om, at Facebook er lige så upålidelig som amerikanske efterretningstjenester, idet han udtalte, at "Facebooks interne formål, uanset om de fortæller det offentligt eller ej, er at samle perfekte optegnelser over privatliv i det maksimale omfang af deres kapacitet og derefter udnytte det til berigelse af deres egen virksomhed. Forbandet ligegyldigt med konsekvenserne.”
Og han fortsatte: "Det er faktisk præcis det samme som det NSA gør".
Facebook gør altså præcist det samme, som efterretningstjenesten NSA gør - ifølge Edward Snowden som i en årrække arbejdede for NSA og som afslørede NSA's verdenomspændende masseovervågning.

Samme mønster ser man i øvrigt, når man zoomer ind på andre amerikanske big tech firmaer. Den amerikanske stat har siden efterkrigsårene haft en strategi om, at efterretningstjenester samarbejder med - og finansierer - interessante teknologivirksomheder, typisk med muligt overvågningspotentiale. Strategien er gennemført særligt via teknologiprojekter på amerikanske universiteter. Fx kom en del af Googles startkapital fra CIA, som stipendier til det universitetsprojekt som igangsatte den dengang nye søgemaskineteknologi, der er fundamentet for Googles succes.

Læs også: Sagde Israels premierminister lige at israelske børn skal chippes?!

CIA - Catholic Intelligence Agency
Det katolske medie "Catholic Herald" skriver i artiklen "Hvorfor katolikker trives i CIA";
"tre ud af de sidste fem CIA-direktører har været katolikker: Michael Hayden, Leon Panetta og den nuværende direktør, John Brennan. Når vi ser tilbage, ledede en række katolikker CIA i kritiske perioder under den kolde krig."
Lidt senere i samme artikel står der videre: "Nogle af de mest indflydelsesrige direktører i CIAs historie har været katolske - mænd som Walter Bedell Smith, John McCone, William Colby og William Casey. De var ikke kun tilfældige katolikker. De var hengivne messegængere - i mange tilfælde medlemmer af grupper som Malteserordenen".

Denne orden kaldes også på dansk Malteserridderne. På engelsk benævnes den Knights of Malta eller rettere Sovereign Military Order of Malta (dansk: Den Suveræne Militære Orden af Malta - SMOM) fordi den egentlig fungerer som en militær organisation.

Medlemmer af Malteserordenen regnes som del af den indviede inderkreds omkring paven og Vatikanet.
Artiklen udbasunerer endda pointen om CIA's tætte forbindelse til den katolske kirke med et udsagn om, at CIA har haft så mange katolske direktører at efterretningstjenesten i dag nogle gange kaldes "the Catholic Intelligence Agency" (det katolske efterretningsvæsen) eller simpelthen "Catholics In Action".

Artiklen "The CIA and the Vatican’s Intelligence Apparatus" går yderligere i detaljer med disse forbindelser. Den giver indtryk af et bemærkelsesværdigt forhold mellem CIA, Vatikanet og paven som er præget af både konkurrence og et meget tæt samarbejde.
De to artikler fortæller bl.a. følgende:

Den amerikanske katolske general William “Wild Bill” Donovan som under 2. verdenskrig var chef for den amerikanske militærefterretningstjeneste Office of Strategic Services (OSS) - forløberen for CIA - blev i juli 1944 dekoreret af pave Pius XII med Storkorset af Sankt Sylvesters orden, den ældste og mest prestigefyldte af alle de pavelige ridderordner.
Pave Pius' dekoration af Donovan markerede begyndelsen på et mangeårigt, intimt forhold mellem Vatikanet og den amerikanske efterretningstjeneste som er fortsat til i dag.
CIA oprettede en speciel enhed i sin kontraspionage-sektion for at aflytte den kirkelige, politiske og økonomiske information som hver dag gennemstrømmer Vatikanet via tusindvis af præster, biskopper og pavelige budbringere - og for at overvåge udviklingen i Vatikanet og omkring paven.
I 1948 gav SMOM en af sine højeste æresmedaljer, Gran Croci al Merito con Placca, til general Reinhard Gehlen, Adolf Hitlers øverste anti-sovjetiske spion.
Gehlen, der ikke var katolik, blev udråbt som en formidabel allieret i det hellige korstog mod den gudløse marxisme. Efter krigen sluttede han og hans veludviklede spionage-apparat - stort set udelukkende bemandet af eks-nazister - sig til den nye CIA-organisation. Til sidst endte flere hundrede nazister på den amerikanske regerings lønningsliste ("Operation Paperclip"). Blandt dem var nazisten massemorderen Klaus Barbie - kaldet "Slagteren fra Lyon".
James Jesus Angleton, CIAs legendariske kontraspionageekspert og katolik, havde arbejdet i Rom for OSS og forblev der som "station chief" i Rom. Rom var dengang et af de vigtigste centre for spionage og Angleton var CIA's "point man" for Vatikanets anliggender og fik sine oplysninger fra pavelige budbringere i fjendtlige lande.
CIA fortsatte i efterkrigsårene og derefter med at udvikle sit tætte forhold til den katolske kirke.
CIA støttede fraktioner inden for den katolske kirke, der var medvirkende til at promovere og vælge pave Johannes Paul II, hvis polske nationalisme og antikommunistiske akkreditiver, de mente, ville gøre ham til et perfekt redskab for amerikansk udenrigspolitik.

I artiklen påstås det at den amerikanske afdeling af the Sovereign Military Order of Malta, som består af ledende katolske amerikanske forretningsfolk, politikere mv., er en af de vigtigste kommunikationskanaler mellem CIA og Vatikanet. Det skulle ifølge artiklen være ex-CIA officeren Victor Marchetti som overfor mediet fremsætter denne påstand.


Artiklen fortsætter under banneret.

Læs også:

CIA, udvikling af metoder til hjernevask i "Project MKUltra"
Project MKUltra (eller MK-Ultra) var et ulovligt menneskeligt forsøgsprogram designet og iværksat af U.S. Central Intelligence Agency (CIA), der havde til formål at udvikle, procedure og identificere metoder og stoffer, der kunne bruges i afhøringer for at svække individer og fremtvinge tilståelser gennem hjernevask og psykologisk tortur. Projektet begyndte i 1953 og blev stoppet i 1973. MKUltra brugte adskillige metoder til at manipulere sine forsøgspersoners mentale tilstande og hjernefunktioner, såsom hemmelig administration af høje doser af psykoaktive stoffer (især LSD) og andre kemikalier uden forsøgspersonernes samtykke, elektrochok, hypnose, sensorisk afsavn, isolation, verbalt og seksuelt misbrug og andre former for tortur.

Forud for MKUltra kom to lægemiddelrelaterede eksperimenter, Project Bluebird og Project ARTICHOKE. MKUltra blev organiseret gennem CIA's Office of Scientific Intelligence og koordineret med United States Army Biological Warfare Laboratories. Programmet involverede ulovlige aktiviteter inklusive brugen af amerikanske og canadiske statsborgere som uvidende testpersoner. Over 7.000 amerikanske veteraner deltog i disse eksperimenter uden samtykke i 1950'erne, 60'erne og til starten af 1970'erne. Mange af dem sagsøgte senere. MKUltras omfang var bredt, med aktiviteter udført under dække af forskning på mere end 80 institutioner ud over de militære, herunder gymnasier og universiteter, hospitaler, fængsler og farmaceutiske virksomheder. CIA opererede ved hjælp af frontorganisationer, selvom nogle ledere ved disse institutioner var klar over CIA's involvering.

Er man interesseret i at læse mere om MKUltra, er Wikipedias artikel om emnet et godt sted at starte, med mange links til relevante referencer og originalt indhold samlet ét sted.
Ovenstående informationer er alle hentet derfra.

MKUltra blev først bragt til offentlighedens opmærksomhed i 1975 af the Church Committee of the United States Congress og Project MKULtra blev officielt standset to år tidligere i forbindelse med sagens start.

Så den myndighedsorganisation og efterretningstjeneste - CIA - som i mere end 20 år i hemmelighed gennemførte disse ulovlige eksperimenter med bl.a. landets egne statsborgere fortæller nu offentligheden at de ikke længere gør den slags.
Forekommer det troværdigt...?
Og biver det mon yderligere overbevisende af at vide at denne organisation arbejder professionelt med løgne, manipulation, hemmeligholdelse, tortur og om nødvendigt drab for at nå deres mål?

Mark Zuckerbergs mærkelige fremtræden - "Jeg var menneske. Jeg er stadig et menneske."
Mange mennesker har bemærket Mark Zuckerbergs ofte mærkeligt stive - næsten robotagtige - fremtræden. Hans stive blik som ofte virker meget akavet og fraværende, næsten umenneskeligt.
Her en lille video med eksempler - "Mark Zuckerberg Being Suspiciously Weird for 3:42 Minutes" ("Mark Zuckerberg er mistænkeligt underlig i 3:42 minutter").
Det blev ganske ekstremt i oktober 2017, da et videoklip af ham, hvor han giver råd til en high school elev, gik viralt på YouTube.
Her fortæller han et publikum, at han "var menneske", inden han korrigerede sig selv for at præcisere, at han stadig er det.

Videoklippet blev optaget ved en Q&A-session, der blev afholdt i Facebooks hovedkvarter tilbage i 2014. Zuckerberg svarede på et spørgsmål fra East Palo Alto ottendeklasses-elev Melissa Gomez, som spurgte, hvordan han overvandt forhindringer for at nå sin nuværende position.

Mark Zuckerbergs svar og råd til eleven lød således:
"Du er nødt til at minde dig selv om, at du skal fokusere og prøve så meget som muligt ikke at lade ting genere dig, men det kommer til at genere dig, fordi du er menneske.
Jeg var menneske. Jeg er stadig et menneske. Men, hm, men jeg henviste lige til mig selv i datid. Ikke at jeg ikke var menneske."

Pave Frans og Vatikanet styrer sevfølgelig ikke Mark Zuckerberg, Facebook og Meta
Alt det har selvfølgelig intet med pave Frans at gøre. Han er måske bare en pave der elsker at flyve med droner. Eller måske en pave som interesserer sig for droner. For en drone er jo noget, man fjernstyrer, så ingen kan se, hvem det er, der styrer den.
Og det interesserer selvfølgelig pave Frans.

Eller paven interesserer sig måske slet ikke særligt for droner - og Mark Zuckerberg ville bare symbolisere pavens og Marks fælles ønske om at forbinde verden med internetforbindelse.
Internetforbindelse som udbreder mere digital kommunikationskontrol med hjælp fra CIA og andre dygtige spiontjenester.

Men at påstå at Facebook-dronen Aquila er et symbol på, at paven og Vatikanet på nogen måde fjernstyrer Mark Zuckerberg, Facebook og den sociale medievirksomhed Meta er selvfølgelig noget pjat.
Ja, det er helt sikkert en fuldstændig tåbelig forklaring.


Engelske tekster oversat til dansk:

Oversat fra The Origin and Symbolism of the Pope's Attire:
"the Supreme Pontiff always appears dressed in a red cloak. Beneath it, however, he wears a white vestment: because white signifies innocence and charity; the external red symbolizes compassion... in fact the Pope represents the person of the One who for our sake stained his clothing red"
"But the white colour of the pope's cassock also refers to Christ. Indeed William Duranti maintains that white is a symbol of innocence, of Christ's innocence."

Yes, the Pope Has a Dress Code Even Presidents and Royals Must Follow:
"Traditionally, the protocol for papal audiences required women to wear a long black garment with long sleeves, and a black veil, the colour of which signified the virtues of piety and humility."

Mark Zuckerberg Meets Pope Francis and Gives Him A Drone:
"Mark Zuckerberg met with Pope Francis during a trip to Italy and gave him a small memento: a Facebook drone model." ""We gave him a model of Aquila, our solar-powered aircraft that will beam internet connectivity to places that don't have it," Zuckerberg wrote."

Edward Snowden says Facebook is just as untrustworthy as the NSA
“Facebook’s internal purpose, whether they state it publicly or not, is to compile perfect records of private lives to the maximum extent of their capability, and then exploit that for their own corporate enrichment. And damn the consequences.”
“This is actually precisely the same as what the NSA does.

Government Requests for User Data:
"Meta responds to government requests for data in accordance with applicable law and our terms of service."

Why Catholics thrive in the CIA:
"hree out of the last five CIA directors have been Catholic: Michael Hayden, Leon Panetta, and the current director, John Brennan. Looking back, a number of Catholics led the agency in critical periods during the Cold War."
"Some of the most influential directors in CIA history have been Catholic – men such as Walter Bedell Smith, John McCone, William Colby and William Casey. They were not just casual Catholics. They were devout Mass-goers – in many cases, members of groups like the Knights of Malta. "

Facebook CEO Mark Zuckerberg Says He ‘Was Human’ in Viral Video
"You kind of need to remind yourself that you need to focus and try not to let stuff bother you as much as possible, but it is going to bother you because you’re human".
"I was human. I am human, still. But, um, but I was just referring to myself in the past. Not that I was not human."