Cover-fotografi: Kenny Eliason - Unsplash.comCover-billede: Kenny Eliason - Unsplash.com

'Latterlig konspirationsteori' officielt bekræftet: 'Potentialet for Kroppenes Internet skal frigøres fuldt ud'

Skrevet 15. april 2021 af Søren Kristensen (senest opdateret 25. december 2022)

World Economic Forum vil have "Internet of Bodies" implementeret og udnyttet maksimalt. Deres egen formulering er at "potentialet i Internet of Bodies skal frigøres fuldt ud".

"Konspirationsteorien" om at mennesker skal opkobles til internettet via implantationer og indlejrede chips i hænder og/eller hjerne er et officielt mål for verdens største forening af ledende lande, virksomheder, politikere, kulturpersonligheder mv. - World Economic Forum.
"Internet of Bodies" kaldes det, og det er præcis det som indtil nu er blevet - og stadig bliver - hånet som "en latterlig konspirationsteori". Men det er skam helt virkeligt og noget som World Economic Forum (WEF) officielt arbejder for skal implementeres og udnyttes maksimalt i alle verdens samfund.

"Shaping the Future of the Internet of Bodies"
De fleste vil nok afvise denne tanke som total idioti og idéen omkring at "mennesker smelter sammen med maskiner" (transhumanisme) som afsporet. Men de kender nok heller ikke "The Fourth Industrial Revolution" som WEF kalder den del af foreningen som arbejder intensivt med at virkeliggøre deres transhumanistiske "vision" (Danmark er i øvrigt formelt og officielt en del af dette transhumanistiske initiativ sammen med mange andre af verdens lande). Som en del af arbejdet i "The Fourth Industrial Revolution" udgav World Economic Forum tilbage i juli 2020 rapporten Shaping the Future of the Internet of Bodies: New challenges of technology governance.

Løgnen om "inddragelse" i "diskussion" - Det er en lukket klub
I forordet til denne rapport står (min oversættelse, se herunder for original engelsk tekst): "Vi står i begyndelsen af en vigtig offentlig dialog, som vil få store konsekvenser for folkesundheden, sikkerheden og den globale økonomi, og som også i sidste ende kan udfordre, hvordan vi tænker om vores kroppe, og hvad det vil sige at være menneske. Denne rapport hævder ikke at give et udtømmende overblik over alle de mange facetter af IoB. Den giver dog et glimt af det utal af komplekse problemstillinger, der kan opstå, når cyber- og fysiske verdener mødes. Vi inviterer dig til at deltage i dette vigtige arbejde for at forme udviklingen, brugen og virkningen af disse teknologier til gavn for hele samfundet."

Der er dog intet der tyder på, at de vil have nogen med, som synes idéen helt skal droppes, fordi den er moralsk forkert. I alle de "diskussions"-arrangementer, rapporter, artikler osv. WEF laver og arrangerer er der kun inviteret mennesker som taler for Internet of Bodies og om hvordan det kan og skal implementeres.
Der er ikke nogen der taler om simpelthen at undlade at føre den afsindige tanke ud i livet. WEF er nemlig en lukket klub for de indviede - store multinationale firmaer og ledende statsrepræsentanter. Men de udlægger deres organisation som åben og som om den er interesseret i en reel diskussion. Sagen er bare den, at synspunktet om at man slet ikke vil have idéen om "Kroppenes Internet" virkeliggjort aldrig er til stede i WEF's "diskussioner". For organisationen inviterer kun dem, der er enige i præmissen om, at idéen skal gennemføres.


Artiklen fortsætter under banneret.

Læs også:

Alle verdens menneskekroppe skal på internettet
I rapportens executive summary skriver de:
"Vi opfordrer derfor indtrængende interessenter fra og på tværs af sektorer, industrier, lande og kontinenter til at arbejde sammen for at mindske risiciene for fuldt ud at kunne frigøre potentialet i IoB". Det står i opsummeringen af rapportens væsentligste punkter - og dette er en af rapportens hovedpointer. Der er således lignende udsagn mange andre steder i rapporten. Så "stakeholders" kommer til at forme Internet of Bodies. Af sætningen forstås at der ikke hentydes til de mennesker som skal have implementeret teknologien i deres kroppe - men derimod virksomheder og regeringer over hele verden.
Og af sætningen ser man desuden at WEF ønsker at "frigøre potentialet i Internet of Bodies fuldt ud". Hvis det skal ske er det nødvendigt at flest mulig menneskekroppe - faktisk hele jordens befolkning - kommer på internettet. Kun på den måde bliver potentialet i IoB frigjort fuldt ud. Så det må altså være WEF's erklærede mål, som de her inviterer deres partnere til at arbejde sammen om at realisere, hvis man skal tro deres egne ord.

Bag idéen om IoB ligger enorme investeringer og en infrastruktur der allerede er implementeret og en stor del som yderligere skal udvikles. Store og små sendemaster over hele verden og særligt i de store byer, vedligeholdelse af fungerende netværk og optimering af netværksteknologier og båndbredde, samt desuden selvølgelig implanteringer af diverse højteknologi i alle de opkoblede individer mv. Investorere som har penge i spil vil som altid gerne have mest muligt ud af deres investering. Også på den baggrund skal man nok forvente, at dem som har investeret i den infrastruktur, som gør det muligt at virkeliggøre IoB, er ganske interesserede i de yderst værdifulde biometriske data.

Læs også: 'Vi ejer videnskaben' udtaler ledende FN-repræsentant”

Løgnen om privatliv
I rapporten hedder det sidste afsnit "At forestille sig muligheder" ("Envisioning possibilities and options"). Det indeholder, ligesom resten af rapporten, rigtig meget snak om hvordan virksomheder og regeringer skal opbygge et "robust og konsekvent system med regler og love omkring Internet of Bodies" samt "et repertoire af privatlivsfremmende teknologi og udvikling af en ramme for beslutningstagning".

"Privatlivsfremmende teknologi" lyder jo rigtig fint, men virkeligheden er jo at menneskers allermest intime kropslige data skal deles med enorme virksomheder og stater, og samtidig at det er disse selvsamme virksomheder og stater som sammen skal lave regler og love for hvordan de må bruge disse data. Lyder det betryggende, at de samme som får dataene og kontrollen, er de samme som laver lovene, som er de samme som tjener penge på det og får mere magt af det...?
For mig lyder det som alt andet end betryggende.

Manipulation ved hjælp af appel om "solidaritet"
Desuden skriver de om "solidarity approach" ("solidaritetstilgangen"):
"Som svar på social sortering og stratificering drevet af big-data-analyse, går nogle eksperter ind for en solidarisk tilgang til sundhedsdatastyring (en som er fokuseret på samfundsgoder og det fælles bedste). Dette flytter fokus til de fælles samfundsmæssige fordele og ansvar, som motiverer mennesker til at dele data til det kollektive og individuelle bedste."

Som sædvanlig bruger WEF "nogle eksperter" der siger lige præcis det som WEF selv arbejder for. På den måde kan de sige at det ikke er dem selv der siger det. Typisk for en organisation der som WEF hele tiden manipulerer for at få deres afsporede idéer accepteret og gennemført.
For jo, de plæderer for at folk skal vise "samfundssind" og blive koblet op på nettet. Har du hørt det med "samfundssind" før? Jeg har; fx i særlig grad i de seneste år med "coronaepidemi", hvor alle skulle tilsidesætte deres egne kropslige grænser og få indsprøjtninger som ikke gavnede dem selv, men som det blev påstået gavnede samfundet og "de svage". Det samme argument fremføres her. I bund og grund for at staten og store virksomheder i samarbejde kan få indsigt i og potentielt ejerskab over menneskers og befolkningers kropslige data.

World Economic Forums falske præmis om "vi" der skal deltage i "diskussionen" om deres "vision", er netop det: Det er baseret på en løgn om "inddragelse" og "solidaritet". Almindelige mennesker kommer aldrig til at deltage i deres arrangementer og motivet er ikke solidariet, men derimod overvågning og kontrol. De som bliver inddraget er repræsentanter for store virksomheder og verdens stater. Deltagere som har to mål at nå: Flere penge og mere magt til deres organisationer.

Selvstændig samvittighed? Mentalt levende eller død?
Sidste bemærkning: Det er værd at huske at "bodies" har to betydninger på engelsk; "kroppe" og "døde personer". For det er jo en anden ting; data kan gå begge veje - både ind og ud af kroppen og hjernen. Og hvilken betydning har det når påvirkninger går direkte ind i hjernen og kroppen fra internettet, uden nogen mulighed for personligt filter? Hvilken betydning har det fx for den enkeltes handlinger og samvittighed? Tjah, det ved vi jo ikke - men jeg kan forestille mig at muligheden for ydre kontrol bliver maksimeret til det absolutte.


Original engelsk tekst fra rapporten Shaping the Future of the Internet of Bodies: New challenges of technology governance:

1. "We stand at the beginning of an important public dialogue that will have major implications for public health, safety and the global economy and may also ultimately challenge how we think about our bodies and what it means to be human. This paper does not claim to provide a comprehensive view of all of the many facets of the IoB. However, it provides a glimpse of the myriad of complex issues that can arise when the cyber and physical worlds come together. We invite you to join us in this important work to shape the development, use and impact of these technologies for the benefit of all society."

2. "We therefore urge stakeholders from across sectors, industries and geographies to work together to mitigate the risks in order to fully unleash the potential of the IoB."

3."In response to social sorting and stratification powered by big-data analysis, some experts advocate a solidarity approach to health data governance (one focused on societal and community good). This shifts the focus to the shared societal benefits and responsibilities, which motivates people to share data for the collective and individual good."Læs også: