Cover-billede: Skærmklip fra videoCover-billede: Markus Spiske, Unsplash.com.

Mere end halvdelen af alle verdens centralbanker i gang med at udvikle digitale penge - CBDC's

Skrevet 18. maj 2022 af Søren Kristensen (senest opdateret 30. december 2022)

De digitale penge skal "hindre finansiel kriminalitet" ved at give 100% kontrol til centralbankerne hver eneste gang der foretages en handel. Men er nogen brancher mere korrupte og fulde af svindelsager end bankvæsenet...? Et stort flertal af verdens største svindelsager ser ud til at blive udført af banker og finansielle institutioner. Det ligner en sitation hvor ræve vogter høns.

Centralbankernes internationale samarbejdsorganisation Bank for International Settlements (BIS) udgav i maj 2022 denne rapport hvor de skriver:

"Nine out of 10 central banks are exploring central bank digital currencies (CBDC's), and more than half are now developing them or running concrete experiments." - oversat; "Ni ud af ti centralbanker undersøger digital valuta (CBDC) og mere end halvdelen er nu i gang med at udvikle dem eller udfører konkrete eksperimenter."

Mindst 100 lande er i gang med planlægning af etablering af egne digitale penge
Det er i god overensstemmelse med denne rapport fra IMF (International Monetary Fund) fra februar 2022 som fortæller at mere end 100 lande mindst er i gang med planlægning af etablering af egne digitale penge. Dette er også omtalt i kort form på Bloomberg.com her.

Hvor mange af disse CBDC's der umiddelbart skal være “programmerbare CBDC’s” er usikkert. Programmerbare CBDC’s er programmerede digitale penge styret af centralbanken. Dvs. at centralbanken styrer hvad ejeren af pengene kan bruge sine penge til. Men at dømme efter hvad Bank for International Settlements (BIS) har meldt ud er programmerbare CBDC’s det foretrukne endemål for denne officielle sammenslutning af centralbanker verden over - netop fordi det giver "absolut kontrol over reglerne for anvendelsen af de digitale penge", som BIS' general manager Agustin Carstens har udtalt.

Retfærdiggøres med de aktuelle varierende varme emner i tidens fortælling
Fremstødet for digitale penge retfærdiggøres med de aktuelle varierende varme emner i tidens fortælling:
Som respons mod covid-19.
Som respons mod klimaforandringer.
Som respons mod krigen i Ukraine.

Læs også: 'Latterlig konspirationsteori' officielt bekræftet: 'Potentialet for Kroppenes Internet skal frigøres fuldt ud'”

Rævene skal vogte høns
Derudover bruges selvfølgelig argumentet at det med CBDC's bliver muligt at hindre sort arbejde, skattesnyd, hvidvask og finansiel kriminalitet i det hele taget. Fordi de netop giver 100% sporing og kontrol med penge hver eneste gang der foretages en handel.

Men dette argument svarer til at lade ræve vogte høns - og derefter give dem fuld kontrol over i hvilken rækkefølge de vil æde den enkelte høne. Og så i øvrigt lade rævene retfærdiggøre deres ædegilde moralsk ved at definere de høns der er "kriminelle" og fortjener at blive spist.

Verdens mest korrupte branche?
For hvilken branche er mere korrupt og fulde af svindelsager end bankvæsenet og den finansielle sektor...?
Af de seneste 23 største svindelsager og skandaler blandt virksomheder siden 2005 er 16 indenfor den finansielle sektor ifølge denne liste: "List of corporate collapses and scandals". Det svarer til at lige godt 70 % af alle verdens største svindelsager fra denne liste er udført af banker og finansielle institutioner.

Prøv desuden fx at læse et par sider af artiklerne herunder, for at forstå størrelsesordenen på denne type svindel udført af verdens største banker:
- 15 Recent Bank Scandals That Show Just How Powerless You Really Are
- 5 of the Biggest Bank Scandals of the Past 5 Years
- Deutsche Bank's biggest scandals

Og så har vi ikke engang nævnt at lederne af "nationalbankerne" (som ikke er nationale, men derimod private virksomheder) og de internationale bankorganisationer i de seneste 100 år gradvist har omskabt hele pengesystemet, så det i dag er baseret på en illusion om at de penge de løbende trykker har en værdi. Et gigantisk svindelnummer som får alle de andre svindelnumre indenfor banksystemet til at blegne.